Välkommen till vår julkalender

Från 1 december kan du delta i vår julkalender och testa dina kunskaper i läroplanen för femte klass. Delta i vår julkalender och vinn fina priser fram till julafton.

Varje dag fram till julafton drar vi två lyckliga vinnare som får var sitt presentkort på 150 kronor.

Dessutom drar vi en huvudvinnare på julafton bland dem som svarat rätt på flest frågor. Vinnaren får ett presentkort på 500 kronor.

Den romerske kejsaren som styrde vid tiden då Jesus föddes hette:

Romerska kejsare styrde och härskade i Romarriket och utövade makt över rikets medborgare och militären. 

Romerska kejsare styrde och härskade i Romarriket och utövade makt över rikets medborgare och militären. 

Dagens premie

Varje dag fram till julafton drar vi två lyckliga vinnare som får var sitt presentkort på 150 kronor.

{:answer_id=>[], :opt_in=>[], :opt_in2=>[], :opt_in3=>[], :subscriber_id=>[]}
Oops, något är fel. Misstaget är markerad med rött!

Luckan är stängd!

Rätt svar: Augustus


Tävlingsregler

- Vinnaren kommer att slumpvis väljas baserat på inlämnade svar.
- vinnare kommer att kontaktas via telefon eller e-post. Kom ihåg att inkludera ditt fullständiga namn, mobilnummer och e-postadress.
- Om de begärda uppgifterna är felaktigt registrerad, kommer priset att gå tillbaka till en ny dragning.
- Deltagande i tävlingen är gratis och det finns ingen skyldighet att köpa.
and
- Deltagande i tävlingen är tillåtet för alla personer som har en giltig e-postadress och som är 16 år eller äldre vid tidpunkten för registreringen.

VAD BÖR DU ANNARS VETA?
SG Finans Sverige betalar avgifterna för premierna. Skulle en person åläggas skatt eller ett ansvar i samband med sociala förmåner till följd av premierna, avstår SG Finans Sverige från ansvar i detta hänseende.

Tävlingen utlyses av SG Finans Sverige, filial av SG Finans AS, Solna Torg 3, 171 45 Solna.

SG Finans behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. SG Finans har utarbetat en personuppgiftspolitik som innehåller regler och beskrivningar av SG Finans behandling av personuppgifter, inklusive datahantering, bearbetning, dataskyddskonsulent (DPO), den registrerades begäran, överklagande etc. SG Finans nuvarande personuppgifter är tillgänglig på www.sgfinans.se.

I samband med tävlingen samlas personuppgifter om deltagaren in enbart för att dela information om tävlingen och tilldela priset till vinnaren.

Villkor